Kaktüs:
 
Değişik şekillerde ve büyüklüklerde olan dikenleri ile ünlü kaktüs çoğu ortama uyum sağlar. Bazıları da çiçek açabilir.
 
Kaktüs bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı ve sulanması:
*Aşırı sıcaklara karşı dayanıklılık kazanmış kaktüs güneş ışığını direk ister
*Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin köküne yada kendisine zararlı değildir.
 
*Hava akımlarından kolay etkilenen kaktüs bitkisini bu etkiden korunmalıdır.
 
*Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.
 
*Saksı değişimi 5-6 yılda bir kere olsa yeterlidir.
 
*Kaktüs bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmalıdır.
 
*Soğuk havalar kaktüsün gelişimi için önemli olup açık havalarda yetiştirmek kaktüsün büyümesini kolaylaştır.
 
Kaktüs Sulamada en önemli unsurlar;
 
-Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır.
 
-Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.
 
- Kaktüste çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.
Kaktüs Bitkisinin Çoğaltılması:
*Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan kaktüs derhal ayrılan köklerinden başka bir saksının içine dikilerek çoğaltılır.
*Bu yönteme kökten ayırma yöntemi denilmektedir. Kökten ayrılan 2.bitkimiz en kısa zamanda büyüyerek kaktüse benzemeye başlar.
* Kaktüs bitkisinin çoğaltılması için en uygun zaman sıcak aylardır.
*1. ve 2. kaktüse de aynı sulama, yetiştirme ve bakım işlemlerini uygulamalıyız.